Co je eRecept?

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Lékařem vystavený eRecept je uložen do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER).

Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor. V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a pokud je eRecept v CÚER nalezen, vydá předepsaný léčivý přípravek pacientovi. Informace o výdeji léčivého přípravku se zapíše do CÚER.

Pro pacienty se od 1.1.2018 nic nemění

Pacienti, kteří budou i nadále preferovat "papírovou" podobu receptu, mohou od 1.1.2018 od svého lékaře získat papírovou průvodku.

Rozhodně tak není třeba se obávat, že pacienti, kteří nemají nějaké chytré elektronické zařízení, zůstanou bez svých léků!

Předpokládá se, že právě papírová průvodka eReceptu (která se na první pohled nijak zásadně neliší od receptu současného), bude nejvíce využívaným způsobem, jak eRecept pacientovi předat.

Co je to identifikátor eReceptu?

Identifikátor eReceptu je 12místný kód, který je vyjádřen dvěma způsoby, a to alfanumerickým (kombinace číslic a písmen) a čárovým kódem.

Nepovinně je možné na průvodce eReceptu uvádět i tzv. QR kód.

Jaké jsou výhody eReceptu?

eRecept má již nyní řadu výhod. Mezi ně patří zejména vyšší míra bezpečí pacienta při výdeji léku.

Dále jsou to tyto benefity:

Jak dlouho platí eRecept?

Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů. eRecept je lékařský předpis, pouze v elektronické podobě.

Obvyklá platnost receptu je 14 dní, existují však určité výjimky:

  • antibiotika a chemoterapeutika: 5 kalendářních dní
  • recept vystavený pohotovostní službou: 1 den následující po dnu jeho vystavení
  • opakovací recept: 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení

Jak jsou chráněna data pacientů?

SÚKL v souladu se zákonem o léčivech zřizuje a provozuje úložiště pro sběr a zpracování elektronicky předepisovaný léčivých přípravků, tedy Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER).

Samotné CÚER a jeho provoz podléhají přísným bezpečnostním pravidlům a je tedy vyloučeno, aby tato data byla jakkoli zneužita či dokonce odcizena. Data jsou chráněna jak proti náhodné ztrátě při mimořádných událostech, tak proti úmyslným útokům. SÚKL také provedl dvě kola bezpečnostních a penetračních testů podle standardů a platných metodik.

Nemám mobilní telefon ani počítač - jak si budu moci léky na základě eReceptu v lékárně vyzvednout?

Pokud bude pacient i nadále preferovat papírovou formu receptu, lékař mu předá identifikátor eReceptu na papírové průvodce. Předpokládá se, že tento způsob předání identifikátoru eReceptu bude nejrozšířenější.

Zároveň bude vždy záviset na domluvě mezi pacientem a lékařem. Bude-li chtít pacient zaslat identifikátor eReceptu vzdáleně, může mu jej lékař:

  • zaslat na mobilní telefon jako SMS
  • zaslat na e-mail
  • příp. jej pacient uvidí ve své mobilní/webové aplikaci